List of Medical training institutions in Burundi

Name Location
University of Burundi

 

Faculty of Medicine

P.O. Box 1020

Bujumbura, Burundi

Tel: +257 22222 059

 

Ngozi University

 

P.O. Box 137

Bujumbura, Burundi

Tel: +257 22302259/+257 22243816

 

Hope African University

 

P.O. Box 238

Bujumbura, Burundi

Tel: +257 (77) 705 959/+257 22237973/+257 79987324

 

About The Author

Related posts